KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się
02-10-2019

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI UL. KAROLEWSKA 30/34 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SAMODZIELNY REFERENT DS. PŁACOWYCH

Stan postępowania: Zamknięty

dodano: 02-10-2019

Treść oferty

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi ul. Karolewska 30/34 ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

SAMODZIELNY REFERENT DS. PŁACOWYCH.

* WYMIAR CZASU PRACY: 1/2 etatu

* RODZAJ UMOWY: umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny od 2.01.2020 r. z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

* WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE: minimum średnie, preferowane wyższe kierunkowe z doświadczeniem zawodowym na danym stanowiska pracy,

* WYMAGANIA ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. PŁACOWYCH

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności ,
 • mile widziana znajomość obsługi komputera (system Windows, pakiet Microsoft Office, Płatnik, Program Vulcan Płace, system bankowości elektronicznej GB24),
 • znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o pracownikach samorządowych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy i Ustawy Karty Nauczyciela i Prawo Oświatowe,
 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • aktualna książeczka pracownicza zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • bezkonfliktowość, życzliwość, uprzejmość, uczciwość.

ZAKRES ZADAŃ I OBOWIĄZKÓW

 • Sporządzanie list płac nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły, w programie VULCAN
 • Obliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych i wychowawczych,
 • Obliczanie 13-tej pensji,
 • Prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących płac,
 • Sporządzanie list godzin ponadwymiarowych nauczycieli,
 • Sporządzanie i wysyłanie przelewów,
 • Rozliczenie podatkowe pracowników (PIT 11,40),
 • Sporządzanie deklaracji ZUS wraz z załącznikami,
 • Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • obsługa emerytalno – rentowa (wystawianie Rp 7, kompletowanie wniosku do ZUS-u),
 • sporządzanie i wysyłanie przelewów dotyczących płac,
 • wykonywanie innych czynności na polecenie dyrektora szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • cv,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • poświadczona kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy,
 • aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • zaświadczenie o przydatności zdrowotnej do zajmowanego stanowiska,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z naborem.

WYMAGANE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W SEKRETARIACIE ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI W GODZ. 9.00-15.00

W TERMINIE DO 15 PAŹDZIERNIKA 2019 R.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ds. płacowych w ZSS nr 2".

Dokumenty dostarczone po upływie w/w terminu lub bez podpisu nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi 16.10.2019 r. Wyboru na wolne stanowisko dokona powołana przez Dyrektora Szkoły Komisja.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Placówka nie odsyła dokumentów kandydatom. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dyrektor placówki
Sebastian Zieliński

dodano: 17-10-2019

Informacja o wyniku naboru

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi informuje, że nie wpłynęła oferta dotycząca konkursu na wolne stanowisko samorządowe: samodzielny referent ds. płac w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi z dnia 2.10.2019 r.

Dyrektor Szkoły

mgr Sebastian Zieliński

 

Podmiot udostępniający informację:
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi
data: 17-10-2019
data: 17-10-2019
data: 17-10-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 02-10-2019 - Dodano

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 18